Pārlekt uz galveno saturu

Lietošanas Noteikumi

Esiet sveicināti uzņēmuma Friso interneta vietnēs Azerbaidžānā, Gruzijā, Igaunijā, Lietuvā, Latvijā. Šo interneta vietni piedāvā FrieslandCampina Nederland Holding B.V., kuras centrālais birojs atrodas Stationsplein 4, (3818 LE) Amersfoort, Nīderlandē. (“FRIESLANDCAMPINA”). Šīs interneta vietnes apmeklētājiem ir saistoši šādi noteikumi.

Piemērojamība

Šie Lietošanas noteikumi un nosacījumi (“lietošanas noteikumi”) ir spēkā ikvienā šīs interneta vietnes apmeklējuma laikā un izmantošanas reizē, kā arī attiecas uz visu informāciju, rekomendācijām un/vai pakalpojumiem, kuri jums tiek piedāvāti, izmantojot šo vietni, vai ar tās starpniecību (Informācija). Lietojot šo interneta vietni, jūs piekrītat tās lietošanas noteikumiem. FRIESLANDCAMPINA patur tiesības jebkurā laikā mainīt vai papildināt šos Lietošanas noteikumus. Mainīta vai papildināta lietošanas noteikumu versija ir spēkā kopš brīža, kad tā tiek publicēta šajā interneta vietnē.

Informācija un atbildība

Jebkurai informācijai ir tikai informatīvs nolūks. FRIESLANDCAMPINA nenes nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kuri ir radušies šīs interneta vietnes lietošanas rezultātā (vai dēļ neiespējamības to lietot), tostarp par zaudējumiem, kurus ir radījusi vīrusu iedarbība vai neprecīzi vai nepatiesa publicētā informācija, ja vien šie zaudējumi nav radušies apzinātu pretlikumīgu darbību rezultātā vai acīmredzamas uzņēmuma vai tās augstākā menedžmenta paviršības rezultātā. Turklāt FRIESLANDCAMPINA nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies elektronisko sakaru līdzekļu lietošanas rezultātā, tostarp pilnā mērā zaudējumiem, kurus ir radījusi elektronisko ziņojumu nepiegādāšana vai pārāk vēla piegādāšana, pārtveršana vai manipulēšana ar elektroniskajiem ziņojumiem no trešo personu vai datorprogrammu puses, kuras ir izstrādātas elektronisko ziņojumu pārtveršanai un vīrusu izplatīšanai.

Konfidencialitātes politika

Personiskā informācija, kas ir nodota vai ievākta vietnē, vai ar tās palīdzību, var tikt izmantota tika atbilstoši FRIESLANDCAMPINA konfidencialitātes politikai. Lietošanas noteikumiem ir jāatbilst FRIESLANDCAMPINA konfidencialitātes politikai, kura ir publicēta šajā interneta vietnē.

Hipersaites uz citām vietnēm

Interneta vietne var saturēt hipersaites uz ārējām interneta vietnēm. FRIESLANDCAMPINA neatbild par to interneta vietņu, uz kurām hipersaites ir publicētas šajā vietnē, lietošanu vai to saturu. FRIESLANDCAMPINA konfidencialitātes politika attiecībā par personiskās informācijas apstrādi neattiecas uz šādām ārējām interneta vietnēm.

Intelektuālais īpašums

Ja nav noteikts citādi, visas tiesības uz šo interneta vietni un informāciju, ieskaitot autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības pieder FRIESLANDCAMPINA. Lietotājiem ir tiesības lasīt vietni un informāciju, to kopēt personiskajām vajadzībām, piemēram, drukājot vai saglabājot. Jebkurai citai vietnes vai informācijas lietošanai, piemēram, glabāšanai, vai vietnes (vai tās daļu) reproducēšanai jebkurā citā vietnē vai arī hipersaišu, vai dziļo saišu veidošanai starp vietni un jebkuru citu interneta vietni ir nepieciešama iepriekšēja rakstiska FRIESLANDCAMPINA atļauja.

“FRIESLANDCAMPINA” un visas citas preču zīmes, kuras ir atrodamas šajā vietnē, ir Friesland Brands B.V. vai tās saistīto uzņēmumu reģistrētas preču zīmes.

Nesaskaņotas idejas

Ja jūs esat nopublicējis nesaskaņotas idejas un/vai materiālus, kas satur tekstu, attēlus, mūziku, programmatūru vai jebko citu (materiāli) šajā interneta vietnē vai FRIESLANDCAMPINA lietotnē vai nosūtījis to FRIESLANDCAMPINA, izmantojot e-pastu vai jebkādā citādā veidā, FRIESLANDCAMPINA ir tiesības lietot, kopēt un vai komerciāli lietot šos materiālus pilnā apmērā un bez atlīdzības, turklāt FRIESLANDCAMPINA attiecībā uz šiem materiāliem nav jāievēro konfidencialitātes noteikumi. Turklāt ar šo jūs garantējat, ka šie materiāli nevar radīt zaudējumus, tie nav nekādā veidā nelikumīgi un nepieklājīgi. Izvietojot materiālus, jūs arī apņematies sadarboties šo materiālu intelektuālo īpašuma tiesību nodošanā.

Tostarp jūs garantējat, ka materiāli kopumā vai daļēji:

  • nepārkāpj jebkuras citu cilvēku tiesības;
  • nesatur (pat daļēji) (publisku) personu attēlus, attiecībā uz kuriem lietotājs nav saņēmis atļauju un tiesības lietot šo attēlu;
  • nesatur materiālus, kuri ir autortiesību objekti, kuri satur tiesības uz preču zīmēm un citām intelektuālā īpašuma tiesībām, kuras lietotājam nav tiesību izmantot;
  • nesatur pornogrāfiskus vai jebkādā citā veidā aizskarošus, agresīvus, apvainojošus, rasistiskus, nepieklājīgus vai diskriminējošus materiālus.

Ar šo jūs apņematies atbrīvot no atbildības, nodalīt atbildību un kompensēt FRIESLANDCAMPINA zaudējumus attiecībā pret jebkurām darībām, prasībām un saistībām, kas ir radījušas FRIESLANDCAMPINA zaudējumus, lietojot vai ekspluatējot materiālus, kas pārkāpj trešu personu tiesības (intelektuālā īpašuma tiesības), vai attiecībā uz jebkuru citu nelikumīgu materiālu izmantošanu.

Turklāt FRIESLANDCAMPINA ir tiesības atteikt publicēšanu, dzēst, mainīt, pilnībā vai daļēji iznīcināt jebkurus materiālus, kuri ir izvietoti interneta vietnē vai lietotnē, neziņojot par savām darbībām.

Piemērojamie likumi un jurisdikcija

Šos noteikumus regulē tikai Nīderlandes likumdošanas akti. Jebkuri strīdi, kas radušies šo noteikumu ietekmē, tostarp strīdi par autentiskumu un lietojamību, tiek risināti, iesniedzot pieteikumu atbilstošās jurisdikcijas tiesā Utrehtā, Nīderlandē, ja spēkā esošie likumdošanas akti neparedz citu kārtību.